Skötsel

Förvara ditt smycke så att det inte repas eller slits i onödan. 

Ditt smycke mår allra bäst om du:

  • Inte utsätter ditt smycke för direkt solljus
  • Inte förvarar ditt smycke i fuktiga miljöer som badrum
  • Inte duschar och badar med ditt smycke.

Använd gärna en fibertrasa eller en putsduk för silversmycken för att få upp glansen.